Cadre didactice

DIRECTOR -

CICLUL PRIMAR

1. CAZAN MARIAN învăţător titular grad I, 35 ani vechime
2. OSIAC LIANA VERONICA învăţătoare grad I 14 ani
vechime
3. VĂCĂRUȘI CĂTĂLINA învăţătoare debutant.

CICLUL GIMNAZIAL

1. LIMBA ROMÂNĂ prof. PEȚA ALINA GEORGIANA
Debutant.
2. LIMBI MODERNE prof. DANE MARIA grad
definitiv 35 ani vechime
3. MATEMATICĂ prof ILIE MIŞCODAN titular grad I 37
ani vechime
4. BIOLOGIE CHIMIE prof. SFETCU DORU titular grad
definitiv 26 ani vechime
5. FIZICĂ prof. ISTRATE SORIN PAUL titular grad II
14 ani vechime
6. GEOGRAFIE prof. GHEORGHE VASILE titular grad I
13 ani vechime
7. ISTORIE – prof. DELOREANU DANA titular grad II 9 ani vechime
8. EDUCAŢIE FIZICĂ prof. STOIAN NICU titular grad I
14 ani vechime
9. RELIGIE preot PIETREANU MARIN